• نشاسته دامی

   

  از جمع آوری مواد خشک موجود در پساب خروجی کارخانه نشاسته گندم به دست می آید که علاوه بر نشاسته ، دارای سبوس و پروتئین نیز می باشد.از این نشاسته جهت خوراک دام و طیور با اندازه های مشخص استفاده می گردد.

  حداکثر استاندار مشخصه
  2-5 % پروتئین
  0/05 % چربی
  2-3 % خاکستر
  8-10 % رطوبت
  90 % ماده خشک
  3200kcal/kg انرژی

   

   

   

   
  تماس با ما (+9821) 88980609-11
   ساعت کاری 8-16
  رویداد ها
  • راه اندازی وب سایت 1394/10/20