• نشاسته مودیفاید

  مالتودکسترین

  حداکثر استاندارد مشخصه
  پودر سفید ظاهر
  15-17 مقدار دکستروز
  ماکزیمم 6 رطوبت
  ماکزیمم 0/5 میزان خاکستر
  5.2 PH
  ماکزیمم 10 پی پی ام دی اکسید گوگردی
  ماکزیمم 1 حداکثر پروتئین

   

   
  تماس با ما (+9821) 88980609-11
   ساعت کاری 8-16
  رویداد ها
  • راه اندازی وب سایت 1394/10/20